Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Abco Motors V.O.F, gevestigd te productweg 6, 4387 PG Vlissingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22064952.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel dan uw vraag dan gerust per e-mail via ons contact formulier.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

1. voorletters en naam;
2. geboortedatum;
3. adres;
4. e-mailadres;
5. telefoonnummer;
6. leeftijd;
7. geslacht;
8. rekeningnummer(s);
9. Voertuig gegevens van uw motorfiets
10. en voorts mogelijk relevante motorvereniging gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, motorsport-, of toer voorkeuren, motorsportresultaten e.d.);
11. cookies

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

• Wanneer u deelneemt aan activiteiten van Abco Motors om u te kunnen informeren als er nieuws is.
• Wanneer u producten en/of diensten van Abco Motors afneemt,
• Wanneer u contact heeft met Abco Motors. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via email benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief de app, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
• Om klanten,deelnemers en bezoekers van (nieuwe) producten en diensten van Abco Motors op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Abco Motors rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief de gebruikte app).
• Voor de registratie en publicatie van deelnemers aan trainingen en wedstrijden.

Email

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeld link. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Abco Motors, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen via ons contact formulier.

Social Media

Abco Motors gaat graag , via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van de app en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Abco Motors volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Abco Motors zal proberen discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Abco Motors behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijke reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Abco Motors (persoons- gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Abco Motors is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Abco Motors via ons contact formulier

Cookies

Abco Motors maakt bij het aanbieden van haar diensten minimaal gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie Statement leest u alles over het gebruik van cookies door Abco Motors.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Lees hier ons Cookie Beleid.

Abco Motors kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Verwerkers van Abco Motors (voor de uitvoering van de dienstverlening); zoals accountant en belastingdienst.
Abco Motors verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Abco Motors daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beveiliging persoonsgegevens

Abco Motors zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Abco Motors treft technische en organisator.